Engelli evde bakım

Engelli evde bakım hizmeti veren, engelli aileleri engelli bireyin eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli değildir.

Engelli ailesi, engelli bireye verilecek eğitim konusunda zaten kendisi (engelli ailesi eğitim seviyesi genel olarak ilkokul düzeyindedir.) de eksik olduğu için engelli bireyin bu konudaki eksikliğini kapatamamaktadır.Ayrıca engelli bireylerin çoğu da hiç eğitim almamış ve eğitim alamayacak düzeyde değildir. Buna müteakip eğitim alabilecek seviyede olan engelli bireyler için de aile elinden gelen desteği engelli bireyine sunmaktadır.

Engelli birey ailelerinin, engelli bireylerin sağlık durumlarını yakından takip etmeleri, engelli ailesinin, evde engelli bakım konusunda yeterli olduklarını göstermemektedir.Ayrıca engelli bakımını üstelenen aile bireyleri zamanla çıkan sağlık sorunları nedenleri ile engelli bakımı konusunda iyice yetersiz hale gelmektedirler. Bununla birlikte engelli bireyin ve engelli ailesinin psikolojik sorunları da baş göstermektedir. Bu konuda da aile yetersizdir.

Engellilik başlı başına, ekonomik bir zaruret doğurmakta, maddi durumu iyi olan ailelerde bile ekstra bir gider oluşturmaktadır. Engelli evde bakım konusunda ailelerin maddi açıdan da yeterli olmadıkları ortaya çıkmıştır. Engelli bireyin temel ihtiyaçları olan yemek, barınma gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda da maddi anlamda ihtiyaçlarının çok yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Özellikle de engelli bireyler için sağlıklı

Özellikle de engelli bireyler için sağlıklı barınma koşullarının olmadığı, engelli bireylerin yaşadığı evlerin engelli bireyin engelli türüne göre ergonomik olarak yetersiz olduğu görülmüştür.

Ne engelli bireyin ailesi ne engelli birey sosyal hayatın içinde tam anlamıyla var olamazlar. Var olma çabasına girdiklerindeyse ya onlar sosyal hayata uyumda zorluk yaşar ya da biz onlara uyum sağlamada zorluk yaşarız. Elbette ki bu, bizlerin engelli bireyin bakış açısına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Engelli bireye sahip aileler, genel anlamda kendilerini toplumdan dışlanmış olarak görmektedir. Fakat araştırmaya konu olan aileler içerisinde çok az bir kısmı, kendisinin toplumda yer almaya başarmış kişiler olarak görmektedir .

görünen o ki, aileler, engelli bir bireye sahip olacaklarını öğrendiklerinde ilk etapta korku, endişe ve suçluluk hissiyatına kapılmışlarsa da zaman içerisinde bu durum yerini sadece endişeye bırakmıştır. Bu endişenin kaynağı, aile üyelerinin kendilerinden sonra engelli bireylere kimin bakacağıdır. Aile üyelerinden bazısı engelli birey ölümünün, kendi ölümünden önce gerçekleşmesini dileyecek kadar artan bir endişe ve sorumluluk duygusuna sahip olmuştur.

Evde Bakım Maaşı Kişi Başına Düşen Gelir 2020

yapılan araştırma; engelli bireylerin aile yanında bulunması moral ve psikolojik açıdan destek sağlarken tıbbi ve diğer bir çok açıdan yetersizlikler olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca aile üyelerinin koruyucu ve duygusal yaklaşımları, engelli bireyin toplumsal hayattan uzak kalmalarına neden olmuştur.

Bu bağlam, engelli bireyin bakımını üstlenen aile üyelerinin belirli bir tıbbi ve psikolojik eğitime tabi tutulması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu, hem engelli birey için hem engelli birey ailesi için olumlu bir durum yaratacaktır.

kapılmamaları için toplumu ve engelli bireyi gerektiği şekilde bilinçlendirmelidir.

Engelli birey ailelerinin, evde engelli bakımı hususunda bireysel olarak eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Engelli bireylerin kişisel bakımını sağlayan ve yaşamlarının geçtiği ortamların arttırılabilir şekilde uygulamaya devam edilmesi gerekir.

Engelli bireylerin sağlık bakımları :

Engelli bireylerin sağlık bakımları konusunda, halk sağlığı birimlerinin sayı ve işlevleri arttırılmalı, rutin bakım süreleri sıklaştırılmalıdır. Milli eğitim müdürlükleri de, engelli bireylerin bakımı ve psikolojik destek bakımından yönlendirici ve eğitici faaliyetler, kurslar ve seminerler düzenlemelidir.

Toplumda engelli ve engelli bireyler açısından, farkındalık algısı oluşturmak; onların da sosyal hayatımızın bir parçası olduğu duygusunu güçlendirmek için bizlere az ya da çok sorumluluklar düşmektedir.Mesleki açıdan da engelli bireylerin bakımını üstlenecek ve bunu profesyonel olarak gerçekleştirecek kişilerin istihdamı sağlanmalı ve bir meslek grubu oluşturulmalıdır.

Sosyal yaklaşımda; medikal yaklaşımın değinmediği insanın insan olama özelliğinden gelen toplum içerisinde yaşama hakkını vurgulamamıştır. Engelliliği, toplumsal bir sorun olarak ele alıp toplumda var olan algılayışlara bağlayarak fiziksel ve ruhsal yetersizliklerin bireye toplum tarafından dayatıldığını ifade eder.

Bu durumda engelli bireylerin eksikliklerini gidermeye yönelik sağlık rehabilitasyon, eğitim vb. kuvvetlendirilmesi ve engelli bireylerini toplum içerisinde yer edinmelerini sağlayarak, toplumdaki olumsuz engelli algısının yıkılması gerekmektedir.

Engelli bakım hizmetlerinin

Engelli bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimine baktığımızda da engelliliğe yaklaşımın medikal modelle başlayıp sosyal modelle olgunlaştığını göreceğiz .